Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import 'dart:math';
import 'dart:io';

void main() {
  stdout.write("Yarıçap Girin: ");
  String radiusStr = stdin.readLineSync()!;
  double radius = double.parse(radiusStr);

  double c = 2 * pi * radius;
  double area = pi * pow(radius, 2);

  print("Dairenin Çevresi: $c");
  print("Dairenin Alanı: $area");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Flutter Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşt ...

Flutter Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Flutter Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Flutter Dört İşlem Yapan Örnek