Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import 'dart:math';
import 'dart:io';

void main() {
  stdout.write("Yarıçap Girin: ");
  String radiusStr = stdin.readLineSync()!;
  double radius = double.parse(radiusStr);

  double c = 2 * pi * radius;
  double area = pi * pow(radius, 2);

  print("Dairenin Çevresi: $c");
  print("Dairenin Alanı: $area");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Flutter Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Flutter Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Flutter Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Flutter Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği