Flutter Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Flutter" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import 'dart:math';
import 'dart:io';

void main() {
  stdout.write("Yarıçap Girin: ");
  String radiusStr = stdin.readLineSync()!;
  double radius = double.parse(radiusStr);

  double c = 2 * pi * radius;
  double area = pi * pow(radius, 2);

  print("Dairenin Çevresi: $c");
  print("Dairenin Alanı: $area");
}İlginizi Çekebilir

Flutter Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Flutter Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Flutter Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Flutter İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Flutter Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği