Foreign Key Nedir?

İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde, bir ilişki iki veya daha fazla tablo arasındaki ilişkiyi tanımlar. Yani, bir tablodaki veriler diğerindeki verilerle ilişkilidir. Bir tablo birincil anahtarı (primary key) içerir ve diğer tablo da yabancı anahtarı (foreign key) içerir.

Tablolar arasında bir ilişki kurduğumuzda, yabancı anahtarı birincil anahtarla ilişkilendiririz. Bu noktadan itibaren, yabancı anahtar alanındaki herhangi bir değer, diğer tablodaki birincil anahtar alanındaki değerle eşleşmelidir.

Bu nedenle, yabancı anahtarlar ilişkisel veritabanı sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Yabancı anahtarlar olmadan, bir tablodaki verileri başka bir tablodaki verilerle eşleştiremezdik. En azından, sonuçların doğru olduğuna dair tam bir güven sağlayamazdık. Bunun nedeni, birincil alanın değerinin benzersiz bir tanımlayıcı olmasıdır.

Bu nedenle, yabancı anahtar alanının değeri, diğer tablodaki kayıt için benzersiz tanımlayıcıdır. Böylece, yabancı anahtar değerinin yalnızca o tek kaydı ifade ettiğini biliriz.İlginizi Çekebilir

Grafik Veritabanı Nedir?

Veritabanı Normalization (Normalleştirme) Form Türleri Nelerdir?

Veritabanında Tablo Nedir?

RDBMS Nedir?

Veritabanı View Nedir?