Go 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

"Go" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  var toplam int = 0
  var asal bool = true

  for i := 2; i < 100; i++ {
    for j := 2; j < i; j++ {
      if i != j && i%j == 0 {
        asal = false
        break
      }
    }

    if asal {
      toplam += i
    }

    asal = true
  }

  fmt.Println(toplam)
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

Go Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği