Go 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

"Go" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  var toplam int = 0
  var asal bool = true

  for i := 2; i < 100; i++ {
    for j := 2; j < i; j++ {
      if i != j && i%j == 0 {
        asal = false
        break
      }
    }

    if asal {
      toplam += i
    }

    asal = true
  }

  fmt.Println(toplam)
}İlginizi Çekebilir

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği