Go 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
	var number int
	fmt.Println("Aralık Değeri Girin: ")
	fmt.Scanln(&number)

	for num := 2; num <= number; num++ {
		isPrime := true
		for i := 2; i <= num/2; i++ {
			if num%i == 0 {
				isPrime = false
				break
			}
		}

		if isPrime == true {
			fmt.Println(num)
		}
	}
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Go Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği