Go 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
	var number int
	fmt.Println("Aralık Değeri Girin: ")
	fmt.Scanln(&number)

	for num := 2; num <= number; num++ {
		isPrime := true
		for i := 2; i <= num/2; i++ {
			if num%i == 0 {
				isPrime = false
				break
			}
		}

		if isPrime == true {
			fmt.Println(num)
		}
	}
}İlginizi Çekebilir

Go Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek