Go 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
)

func main() {
  var s int
  fmt.Print("Sayi Girin: ")
  var n int
  fmt.Scanln(&n)

  if n > 1 {
    for i := 1; i <= n; i++ {
      if i % 2 == 0 {
        s += i
      }
    }
    
    fmt.Println("\nToplam:", s)
  } else {
    fmt.Println("\nSayi 1'den buyuk olmalidir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği