Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
)

func main() {
  s := 0
  var n int
  fmt.Print("Sayi Girin: ")
  fmt.Scan(&n)

  for i := 1; i <= n; i++ {
    s += i
  }

  fmt.Printf("\nToplam: %d", s)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek