Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
)

func main() {
  s := 0
  var n int
  fmt.Print("Sayi Girin: ")
  fmt.Scan(&n)

  for i := 1; i <= n; i++ {
    s += i
  }

  fmt.Printf("\nToplam: %d", s)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Go 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği