Go 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  for i := 1; i <= 100; i++ {
    if i % 3 == 0 {
      fmt.Println(i)
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği