Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "bufio"
  "fmt"
  "os"
  "strconv"
)

func main() {
  scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
  fmt.Print("Gerçek Sayı Adeti Girin: ")
  scanner.Scan()
  count, _ := strconv.Atoi(scanner.Text())
  i := 0
  product := 1.0
  for i < count {
    fmt.Print("Gerçek Sayı Girin: ")
    scanner.Scan()
    x, _ := strconv.ParseFloat(scanner.Text(), 64)
    product *= x
    i++
  }
  fmt.Printf("Toplam: %.2f", product)
}İlginizi Çekebilir

Go Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

Go 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...