Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "bufio"
  "fmt"
  "os"
  "strconv"
)

func main() {
  scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
  fmt.Print("Gerçek Sayı Adeti Girin: ")
  scanner.Scan()
  count, _ := strconv.Atoi(scanner.Text())
  i := 0
  product := 1.0
  for i < count {
    fmt.Print("Gerçek Sayı Girin: ")
    scanner.Scan()
    x, _ := strconv.ParseFloat(scanner.Text(), 64)
    product *= x
    i++
  }
  fmt.Printf("Toplam: %.2f", product)
}İlginizi Çekebilir

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Go Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği