Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "bufio"
  "os"
  "strconv"
)

func main() {
  fmt.Print("Kaç tane sayı gireceksiniz: ")
  scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
  scanner.Scan()
  num, err := strconv.Atoi(scanner.Text())
  if err != nil {
    fmt.Println("Lütfen geçerli bir tamsayı girin.")
    return
  }

  numbers := make([]int, num)
  var sum int
  for n := 0; n < num; n++ {
    fmt.Print("Sayı giriniz: ")
    scanner.Scan()
    x, err := strconv.Atoi(scanner.Text())
    if err != nil {
      fmt.Println("Lütfen geçerli bir tamsayı girin.")
      return
    }
    numbers[n] = x
  }

  for i := 0; i < len(numbers); i++ {
    sum += numbers[i]
  }
  fmt.Println("Dizideki tüm elemanların toplamı:", sum)
}İlginizi Çekebilir

Go Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Go Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

Go 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Go Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Go 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği