Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "bufio"
  "os"
  "strconv"
)

func main() {
  fmt.Print("Kaç tane sayı gireceksiniz: ")
  scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
  scanner.Scan()
  num, err := strconv.Atoi(scanner.Text())
  if err != nil {
    fmt.Println("Lütfen geçerli bir tamsayı girin.")
    return
  }

  numbers := make([]int, num)
  var sum int
  for n := 0; n < num; n++ {
    fmt.Print("Sayı giriniz: ")
    scanner.Scan()
    x, err := strconv.Atoi(scanner.Text())
    if err != nil {
      fmt.Println("Lütfen geçerli bir tamsayı girin.")
      return
    }
    numbers[n] = x
  }

  for i := 0; i < len(numbers); i++ {
    sum += numbers[i]
  }
  fmt.Println("Dizideki tüm elemanların toplamı:", sum)
}İlginizi Çekebilir

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

Go Dört İşlem Yapan Örnek

Go İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği