Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "bufio"
  "os"
  "strconv"
)

func main() {
  fmt.Print("Kaç tane sayı gireceksiniz: ")
  scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
  scanner.Scan()
  num, err := strconv.Atoi(scanner.Text())
  if err != nil {
    fmt.Println("Lütfen geçerli bir tamsayı girin.")
    return
  }

  numbers := make([]int, num)
  var sum int
  for n := 0; n < num; n++ {
    fmt.Print("Sayı giriniz: ")
    scanner.Scan()
    x, err := strconv.Atoi(scanner.Text())
    if err != nil {
      fmt.Println("Lütfen geçerli bir tamsayı girin.")
      return
    }
    numbers[n] = x
  }

  for i := 0; i < len(numbers); i++ {
    sum += numbers[i]
  }
  fmt.Println("Dizideki tüm elemanların toplamı:", sum)
}İlginizi Çekebilir

Go Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği