Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var count int
  var sum float64 = 0
  fmt.Print("Sayıların adetini girin: ")
  fmt.Scanln(&count)
  for i := 0; i < count; i++ {
    var x float64
    fmt.Print("Bir tamsayı girin: ")
    fmt.Scanln(&x)
    sum += x
  }
  avg := sum / float64(count)
  fmt.Printf("Ortalama: %f", avg)
}İlginizi Çekebilir

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

Go Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği