Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var count int
  var sum float64 = 0
  fmt.Print("Sayıların adetini girin: ")
  fmt.Scanln(&count)
  for i := 0; i < count; i++ {
    var x float64
    fmt.Print("Bir tamsayı girin: ")
    fmt.Scanln(&x)
    sum += x
  }
  avg := sum / float64(count)
  fmt.Printf("Ortalama: %f", avg)
}İlginizi Çekebilir

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Go Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği