Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var count int
  var sum float64 = 0
  fmt.Print("Sayıların adetini girin: ")
  fmt.Scanln(&count)
  for i := 0; i < count; i++ {
    var x float64
    fmt.Print("Bir tamsayı girin: ")
    fmt.Scanln(&x)
    sum += x
  }
  avg := sum / float64(count)
  fmt.Printf("Ortalama: %f", avg)
}İlginizi Çekebilir

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği