Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  numbers := [8]int{8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9}
  count := 0

  for i := 0; i < len(numbers); i++ {
    if numbers[i]%2 != 0 {
      count++
    }
  }

  fmt.Printf("Dizideki tek sayı adeti: %d\n", count)
}İlginizi Çekebilir

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...

Go İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği