Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  numbers := [8]int{8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9}
  count := 0

  for i := 0; i < len(numbers); i++ {
    if numbers[i]%2 != 0 {
      count++
    }
  }

  fmt.Printf("Dizideki tek sayı adeti: %d\n", count)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Go Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Go Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği