Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Go" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

package main

import "fmt"

func main() {
  sampleList := []int{10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80}

  countMap := make(map[int]int)
  for _, elem := range sampleList {
    countMap[elem]++
  }

  duplicates := []int{}
  for key, value := range countMap {
    if value > 1 {
      duplicates = append(duplicates, key)
    }
  }

  fmt.Println(duplicates)
}İlginizi Çekebilir

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...

Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği