Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Go" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

package main

import "fmt"

func main() {
  sampleList := []int{10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80}

  countMap := make(map[int]int)
  for _, elem := range sampleList {
    countMap[elem]++
  }

  duplicates := []int{}
  for key, value := range countMap {
    if value > 1 {
      duplicates = append(duplicates, key)
    }
  }

  fmt.Println(duplicates)
}İlginizi Çekebilir

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Dört İşlem Yapan Örnek

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği