Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Go" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

package main

import "fmt"

func main() {
  sampleList := []int{10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80}

  countMap := make(map[int]int)
  for _, elem := range sampleList {
    countMap[elem]++
  }

  duplicates := []int{}
  for key, value := range countMap {
    if value > 1 {
      duplicates = append(duplicates, key)
    }
  }

  fmt.Println(duplicates)
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Go 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği