Go Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
	"fmt"
	"strconv"
)

func main() {
	var input string
	fmt.Println("Bir Sayı Girin: ")
	fmt.Scanln(&input)

	number, err := strconv.Atoi(input)

	if err != nil {
		fmt.Println("Geçersiz bir sayı girdiniz!")
		return
	}

	if number%5 == 0 {
		fmt.Println(number, "sayısı 5'in katıdır.")
	} else {
		fmt.Println(number, "sayısı 5'in katı değildir.")
	}
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...