Go Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
	"fmt"
	"strconv"
)

func main() {
	var input string
	fmt.Println("Bir Sayı Girin: ")
	fmt.Scanln(&input)

	number, err := strconv.Atoi(input)

	if err != nil {
		fmt.Println("Geçersiz bir sayı girdiniz!")
		return
	}

	if number%5 == 0 {
		fmt.Println(number, "sayısı 5'in katıdır.")
	} else {
		fmt.Println(number, "sayısı 5'in katı değildir.")
	}
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Go 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Dört İşlem Yapan Örnek