Go Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
)

func main() {
  var number int
  var isprime bool = true
  
  fmt.Print("1 den büyük sayı girin: ")
  fmt.Scan(&number)
  
  for i := 2; i < number/2; i++ {
    if number%i == 0 {
      isprime = false
      break
    }
  }
  
  if isprime {
    fmt.Println(number, "asal sayıdır.")
  } else {
    fmt.Println(number, "asal sayı değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Go Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği