Go Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
)

func main() {
  var number int
  var isprime bool = true
  
  fmt.Print("1 den büyük sayı girin: ")
  fmt.Scan(&number)
  
  for i := 2; i < number/2; i++ {
    if number%i == 0 {
      isprime = false
      break
    }
  }
  
  if isprime {
    fmt.Println(number, "asal sayıdır.")
  } else {
    fmt.Println(number, "asal sayı değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Go Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma