Go Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func faktoriyel(n int) int {
  var f int
  if n == 1 {
    f = 1
  } else {
    f = n * faktoriyel(n-1)
  }
  return f
}

func main() {
  var a int
  fmt.Print("Bir tamsayı giriniz: ")
  fmt.Scan(&a)
  sonuc := faktoriyel(a)
  fmt.Printf("%d sayısının faktöriyeli: %d", a, sonuc)
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği