Go Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func faktoriyel(n int) int {
  var f int
  if n == 1 {
    f = 1
  } else {
    f = n * faktoriyel(n-1)
  }
  return f
}

func main() {
  var a int
  fmt.Print("Bir tamsayı giriniz: ")
  fmt.Scan(&a)
  sonuc := faktoriyel(a)
  fmt.Printf("%d sayısının faktöriyeli: %d", a, sonuc)
}İlginizi Çekebilir

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Go Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği