Go Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func faktoriyel(n int) int {
  var f int
  if n == 1 {
    f = 1
  } else {
    f = n * faktoriyel(n-1)
  }
  return f
}

func main() {
  var a int
  fmt.Print("Bir tamsayı giriniz: ")
  fmt.Scan(&a)
  sonuc := faktoriyel(a)
  fmt.Printf("%d sayısının faktöriyeli: %d", a, sonuc)
}İlginizi Çekebilir

Go Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...

Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği