Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var sum int
  fmt.Println("Bir Sayı Girin:")
  var input string
  fmt.Scanln(&input)
  number, _ := strconv.Atoi(input)

  for number != 0 {
    digit := number % 10
    sum += digit
    number /= 10
  }
  
  fmt.Println("Rakamların Toplamı:", sum)
}İlginizi Çekebilir

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

Go Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Go Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Go Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Go 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği