Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var sum int
  fmt.Println("Bir Sayı Girin:")
  var input string
  fmt.Scanln(&input)
  number, _ := strconv.Atoi(input)

  for number != 0 {
    digit := number % 10
    sum += digit
    number /= 10
  }
  
  fmt.Println("Rakamların Toplamı:", sum)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Go Dört İşlem Yapan Örnek

Go Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği