Go Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  var number int
  fmt.Print("Bir sayı giriniz: ")
  fmt.Scanln(&number)

  x := number % 2

  if x == 0 {
    fmt.Println("Sayı Çifttir")
  } else {
    fmt.Println("Sayı Tektir")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...