Go Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  var number int
  fmt.Print("Bir sayı giriniz: ")
  fmt.Scanln(&number)

  x := number % 2

  if x == 0 {
    fmt.Println("Sayı Çifttir")
  } else {
    fmt.Println("Sayı Tektir")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği