Go Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"Go" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  var number int
  fmt.Print("Bir sayı giriniz: ")
  fmt.Scanln(&number)

  x := number % 2

  if x == 0 {
    fmt.Println("Sayı Çifttir")
  } else {
    fmt.Println("Sayı Tektir")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği