Go Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

func main() {
  str1 := "Yazılımı çok seviyorum. Yazılım benim herşeyim."
  sub_string := "yazılım"

  temp_str := strings.ToLower(str1)

  count := strings.Count(temp_str, sub_string)

  fmt.Println("Adet:", count)
}İlginizi Çekebilir

Go Dört İşlem Yapan Örnek

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Go Bir Stringi Ters Çevirmek

Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek