Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
	"fmt"
	"strconv"
)

func main() {
	input_str := "5:.Yazılım@#8!4..96"
	total := 0
	cnt := 0
	for _, char := range input_str {
		if digit, err := strconv.Atoi(string(char)); err == nil {
			total += digit
			cnt++
		}
	}
	fmt.Printf("Sayıların Toplamı: %d\n", total)
}İlginizi Çekebilir

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Go Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği