Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
	"fmt"
	"strconv"
)

func main() {
	input_str := "5:.Yazılım@#8!4..96"
	total := 0
	cnt := 0
	for _, char := range input_str {
		if digit, err := strconv.Atoi(string(char)); err == nil {
			total += digit
			cnt++
		}
	}
	fmt.Printf("Sayıların Toplamı: %d\n", total)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Go Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği