Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  str1 := "YazılımSeviyorum"
  charDict := make(map[rune]int)

  for _, c := range str1 {
    count := 0
    for _, ch := range str1 {
      if ch == c {
        count++
      }
    }
    charDict[c] = count
  }

  fmt.Println("Sonuc:")
  for key, value := range charDict {
    fmt.Printf("%c: %d\n", key, value)
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Go 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği