Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  str1 := "YazılımSeviyorum"
  charDict := make(map[rune]int)

  for _, c := range str1 {
    count := 0
    for _, ch := range str1 {
      if ch == c {
        count++
      }
    }
    charDict[c] = count
  }

  fmt.Println("Sonuc:")
  for key, value := range charDict {
    fmt.Printf("%c: %d\n", key, value)
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek