Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  str1 := "YazılımSeviyorum"
  charDict := make(map[rune]int)

  for _, c := range str1 {
    count := 0
    for _, ch := range str1 {
      if ch == c {
        count++
      }
    }
    charDict[c] = count
  }

  fmt.Println("Sonuc:")
  for key, value := range charDict {
    fmt.Printf("%c: %d\n", key, value)
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği