Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "regexp"
)

func main() {
  str1 := "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
  fmt.Println("Orjinal string:", str1)
  
  re := regexp.MustCompile(`[^\w\s]`)
  newStr := re.ReplaceAllString(str1, "")
  fmt.Println("Yeni string:", newStr)
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Go Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...