Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "regexp"
)

func main() {
  str1 := "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
  fmt.Println("Orjinal string:", str1)
  
  re := regexp.MustCompile(`[^\w\s]`)
  newStr := re.ReplaceAllString(str1, "")
  fmt.Println("Yeni string:", newStr)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...

Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Go Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma