Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "regexp"
)

func main() {
  str1 := "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
  fmt.Println("Orjinal string:", str1)
  
  re := regexp.MustCompile(`[^\w\s]`)
  newStr := re.ReplaceAllString(str1, "")
  fmt.Println("Yeni string:", newStr)
}İlginizi Çekebilir

Go İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği