Go Bir Stringi Ters Çevirmek

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

func reverseWords(sentence string) string {
  words := strings.Split(sentence, " ")
  newWordList := make([]string, len(words))
  for i, word := range words {
    newWordList[i] = reverse(word)
  }
  resStr := strings.Join(newWordList, " ")
  return resStr
}

func reverse(word string) string {
  runes := []rune(word)
  for i, j := 0, len(runes)-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
    runes[i], runes[j] = runes[j], runes[i]
  }
  return string(runes)
}

func main() {
  str1 := "Yazilim Güzeldir."
  fmt.Println(reverseWords(str1))
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği