Go Bir Stringi Ters Çevirmek

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

func reverseWords(sentence string) string {
  words := strings.Split(sentence, " ")
  newWordList := make([]string, len(words))
  for i, word := range words {
    newWordList[i] = reverse(word)
  }
  resStr := strings.Join(newWordList, " ")
  return resStr
}

func reverse(word string) string {
  runes := []rune(word)
  for i, j := 0, len(runes)-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
    runes[i], runes[j] = runes[j], runes[i]
  }
  return string(runes)
}

func main() {
  str1 := "Yazilim Güzeldir."
  fmt.Println(reverseWords(str1))
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Go Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Go 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği