Go Bir Stringi Ters Çevirmek

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

func reverseWords(sentence string) string {
  words := strings.Split(sentence, " ")
  newWordList := make([]string, len(words))
  for i, word := range words {
    newWordList[i] = reverse(word)
  }
  resStr := strings.Join(newWordList, " ")
  return resStr
}

func reverse(word string) string {
  runes := []rune(word)
  for i, j := 0, len(runes)-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
    runes[i], runes[j] = runes[j], runes[i]
  }
  return string(runes)
}

func main() {
  str1 := "Yazilim Güzeldir."
  fmt.Println(reverseWords(str1))
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek