Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  str1 := "Yazilim"
  fmt.Printf("Orjinal String: %s\n", str1)

  res := string(str1[0])

  l := len(str1)

  mi := l / 2

  res += string(str1[mi])

  res += string(str1[l - 1])

  fmt.Printf("Yeni String: %s\n", res)
}
İlginizi Çekebilir

Go Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Go Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği