Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  str1 := "Yazilim"
  fmt.Printf("Orjinal String: %s\n", str1)

  res := string(str1[0])

  l := len(str1)

  mi := l / 2

  res += string(str1[mi])

  res += string(str1[l - 1])

  fmt.Printf("Yeni String: %s\n", res)
}
İlginizi Çekebilir

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Go Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği