Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

func getMiddleThreeChars(str1 string) {
  fmt.Println("Orjinal String: " + str1)

  mi := len(str1) / 2

  res := string([]rune(str1)[mi-1 : mi+2])
  fmt.Println("Ortadaki Üç Karakter: " + res)
}

func main() {
  getMiddleThreeChars("Yazilim")
  getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum")
}İlginizi Çekebilir

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Go İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...