Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

func getMiddleThreeChars(str1 string) {
  fmt.Println("Orjinal String: " + str1)

  mi := len(str1) / 2

  res := string([]rune(str1)[mi-1 : mi+2])
  fmt.Println("Ortadaki Üç Karakter: " + res)
}

func main() {
  getMiddleThreeChars("Yazilim")
  getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum")
}İlginizi Çekebilir

Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

Go Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Go Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek