Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

func getMiddleThreeChars(str1 string) {
  fmt.Println("Orjinal String: " + str1)

  mi := len(str1) / 2

  res := string([]rune(str1)[mi-1 : mi+2])
  fmt.Println("Ortadaki Üç Karakter: " + res)
}

func main() {
  getMiddleThreeChars("Yazilim")
  getMiddleThreeChars("Yazilimi Çok Seviyorum")
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Go Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Go Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği