Go Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
	"fmt"
)

func removeChars(word string, n int) string {
	fmt.Printf("Orjinal String: %v\n", word)
	return word[n:]
}

func main() {
	fmt.Println("Stringten Karakter Kaldırma")
	fmt.Println(removeChars("yazilim", 3))
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği