Go Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
	"fmt"
)

func removeChars(word string, n int) string {
	fmt.Printf("Orjinal String: %v\n", word)
	return word[n:]
}

func main() {
	fmt.Println("Stringten Karakter Kaldırma")
	fmt.Println(removeChars("yazilim", 3))
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Go Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Go Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...