Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Go" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

type RectangleArea struct {
	length float64
	width  float64
	area   float64
}

func (r *RectangleArea) getData() {
	fmt.Println("Dikdortgenin uzunlugunu girin: ")
	fmt.Scanln(&r.length)
	fmt.Println("Dikdortgenin genisligini girin: ")
	fmt.Scanln(&r.width)
}

func (r *RectangleArea) computeField() {
	r.area = r.length * r.width
}

func (r *RectangleArea) fieldDisplay() {
	fmt.Println("Dikdortgenin Alani: ", math.Round(r.area*100)/100)
}

func main() {
	r := &RectangleArea{}
	r.getData()
	r.computeField()
	r.fieldDisplay()
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma