Go Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Go" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  numbers := []int{9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 7, 6, 14, 20}
  flag := 0

  var x int
  fmt.Println("Bulunması istenen rakamı girin:")
  fmt.Scan(&x)

  for i, num := range numbers {
    if x == num {
      fmt.Printf("Bulundu, elemanın pozisyonu: %v\n", i)
      flag = 1
      break
    }
  }

  if flag == 0 {
    fmt.Println("Aranan eleman dizide bulunamadı.")
  }
}
İlginizi Çekebilir

Go Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Go Dört İşlem Yapan Örnek