Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func firstLastSame(numberList []int) bool {
  fmt.Println("Listemiz:", numberList)
  firstNum := numberList[0]
  lastNum := numberList[len(numberList)-1]
  return firstNum == lastNum
}

func main() {
  numbersX := []int{10, 20, 30, 40, 10}
  fmt.Println("Sonuc:", firstLastSame(numbersX))
  numbersY := []int{75, 65, 35, 75, 30}
  fmt.Println("Sonuc:", firstLastSame(numbersY))
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği