Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func firstLastSame(numberList []int) bool {
  fmt.Println("Listemiz:", numberList)
  firstNum := numberList[0]
  lastNum := numberList[len(numberList)-1]
  return firstNum == lastNum
}

func main() {
  numbersX := []int{10, 20, 30, 40, 10}
  fmt.Println("Sonuc:", firstLastSame(numbersX))
  numbersY := []int{75, 65, 35, 75, 30}
  fmt.Println("Sonuc:", firstLastSame(numbersY))
}İlginizi Çekebilir

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...