Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func firstLastSame(numberList []int) bool {
  fmt.Println("Listemiz:", numberList)
  firstNum := numberList[0]
  lastNum := numberList[len(numberList)-1]
  return firstNum == lastNum
}

func main() {
  numbersX := []int{10, 20, 30, 40, 10}
  fmt.Println("Sonuc:", firstLastSame(numbersX))
  numbersY := []int{75, 65, 35, 75, 30}
  fmt.Println("Sonuc:", firstLastSame(numbersY))
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Go Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek