Go Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  numbers := []int{3, 8, 1, 7, 2, 9, 5, 4}
  largest := numbers[0]
  position := 0

  for i := 0; i < len(numbers); i++ {
    if numbers[i] > largest {
      largest = numbers[i]
      position = i
    }
  }

  fmt.Printf("En Büyük Sayı %d ve pozisyonu %d", largest, position)
}İlginizi Çekebilir

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği