Go Dört İşlem Yapan Örnek

"Go" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  var firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul int
  var div float64
  fmt.Print("İlk Sayiyi Girin: ")
  fmt.Scanln(&firstNumber)
  fmt.Print("Ikinci Sayiyi Girin: ")
  fmt.Scanln(&secondNumber)

  for {
    fmt.Println("Toplama için 1 giriniz")
    fmt.Println("Çıkarma için 2 giriniz")
    fmt.Println("Çarpma için 3 giriniz")
    fmt.Println("Bölme için 4 giriniz")
    fmt.Println("Çıkmak için 5 giriniz")

    fmt.Scanln(&opt)

    switch opt {
    case 1:
      add = firstNumber + secondNumber
      fmt.Println("Sonuç:", add)
    case 2:
      sub = firstNumber - secondNumber
      fmt.Println("Sonuç:", sub)
    case 3:
      mul = firstNumber * secondNumber
      fmt.Println("Sonuç:", mul)
    case 4:
      div = float64(firstNumber) / float64(secondNumber)
      fmt.Println("Sonuç:", div)
    case 5:
      return
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek