Go Dört İşlem Yapan Örnek

"Go" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func main() {
  var firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul int
  var div float64
  fmt.Print("İlk Sayiyi Girin: ")
  fmt.Scanln(&firstNumber)
  fmt.Print("Ikinci Sayiyi Girin: ")
  fmt.Scanln(&secondNumber)

  for {
    fmt.Println("Toplama için 1 giriniz")
    fmt.Println("Çıkarma için 2 giriniz")
    fmt.Println("Çarpma için 3 giriniz")
    fmt.Println("Bölme için 4 giriniz")
    fmt.Println("Çıkmak için 5 giriniz")

    fmt.Scanln(&opt)

    switch opt {
    case 1:
      add = firstNumber + secondNumber
      fmt.Println("Sonuç:", add)
    case 2:
      sub = firstNumber - secondNumber
      fmt.Println("Sonuç:", sub)
    case 3:
      mul = firstNumber * secondNumber
      fmt.Println("Sonuç:", mul)
    case 4:
      div = float64(firstNumber) / float64(secondNumber)
      fmt.Println("Sonuç:", div)
    case 5:
      return
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği