Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func NthFibonacciNumber(n int) int {
  if n == 1 {
    return 0
  } else if n == 2 {
    return 1
  } else {
    return NthFibonacciNumber(n-1) + NthFibonacciNumber(n-2)
  }
}

func main() {
  var n int
  fmt.Print("Pozisyon Girin (N): ")
  fmt.Scan(&n)
  fmt.Printf("Fibonacci Numarası: %d", NthFibonacciNumber(n))
}İlginizi Çekebilir

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği