Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import "fmt"

func NthFibonacciNumber(n int) int {
  if n == 1 {
    return 0
  } else if n == 2 {
    return 1
  } else {
    return NthFibonacciNumber(n-1) + NthFibonacciNumber(n-2)
  }
}

func main() {
  var n int
  fmt.Print("Pozisyon Girin (N): ")
  fmt.Scan(&n)
  fmt.Printf("Fibonacci Numarası: %d", NthFibonacciNumber(n))
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...