Go İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func main() {
  fmt.Print("İlk katsayıyı girin: ")
  var a float64
  fmt.Scanln(&a)
  fmt.Print("İkinci katsayıyı girin: ")
  var b float64
  fmt.Scanln(&b)
  fmt.Print("Üçüncü katsayıyı girin: ")
  var c float64
  fmt.Scanln(&c)

  if a != 0.0 {
    d := (b * b) - (4 * a * c)
    if d == 0.0 {
      fmt.Println("Kökler reel ve eşittir.")
      r := -b / (2 * a)
      fmt.Println("Kökler", r, "ve", r)
    } else if d > 0.0 {
      fmt.Println("Kökler reel ve farklıdır.")
      r1 := (-b + math.Sqrt(d)) / (2 * a)
      r2 := (-b - math.Sqrt(d)) / (2 * a)
      fmt.Println("Kök1:", r1)
      fmt.Println("Kök2:", r2)
    } else {
      fmt.Println("Kökler sanal sayılardır.")
      rp := -b / (2 * a)
      ip := math.Sqrt(-d) / (2 * a)
      fmt.Println("Kök1:", rp, "+ i", ip)
      fmt.Println("Kök2:", rp, "- i", ip)
    }
  } else {
    fmt.Println("Kareköklü ifade değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Go Bir Stringi Ters Çevirmek