Go İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func main() {
  fmt.Print("İlk katsayıyı girin: ")
  var a float64
  fmt.Scanln(&a)
  fmt.Print("İkinci katsayıyı girin: ")
  var b float64
  fmt.Scanln(&b)
  fmt.Print("Üçüncü katsayıyı girin: ")
  var c float64
  fmt.Scanln(&c)

  if a != 0.0 {
    d := (b * b) - (4 * a * c)
    if d == 0.0 {
      fmt.Println("Kökler reel ve eşittir.")
      r := -b / (2 * a)
      fmt.Println("Kökler", r, "ve", r)
    } else if d > 0.0 {
      fmt.Println("Kökler reel ve farklıdır.")
      r1 := (-b + math.Sqrt(d)) / (2 * a)
      r2 := (-b - math.Sqrt(d)) / (2 * a)
      fmt.Println("Kök1:", r1)
      fmt.Println("Kök2:", r2)
    } else {
      fmt.Println("Kökler sanal sayılardır.")
      rp := -b / (2 * a)
      ip := math.Sqrt(-d) / (2 * a)
      fmt.Println("Kök1:", rp, "+ i", ip)
      fmt.Println("Kök2:", rp, "- i", ip)
    }
  } else {
    fmt.Println("Kareköklü ifade değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek