Go İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func main() {
  fmt.Print("İlk katsayıyı girin: ")
  var a float64
  fmt.Scanln(&a)
  fmt.Print("İkinci katsayıyı girin: ")
  var b float64
  fmt.Scanln(&b)
  fmt.Print("Üçüncü katsayıyı girin: ")
  var c float64
  fmt.Scanln(&c)

  if a != 0.0 {
    d := (b * b) - (4 * a * c)
    if d == 0.0 {
      fmt.Println("Kökler reel ve eşittir.")
      r := -b / (2 * a)
      fmt.Println("Kökler", r, "ve", r)
    } else if d > 0.0 {
      fmt.Println("Kökler reel ve farklıdır.")
      r1 := (-b + math.Sqrt(d)) / (2 * a)
      r2 := (-b - math.Sqrt(d)) / (2 * a)
      fmt.Println("Kök1:", r1)
      fmt.Println("Kök2:", r2)
    } else {
      fmt.Println("Kökler sanal sayılardır.")
      rp := -b / (2 * a)
      ip := math.Sqrt(-d) / (2 * a)
      fmt.Println("Kök1:", rp, "+ i", ip)
      fmt.Println("Kök2:", rp, "- i", ip)
    }
  } else {
    fmt.Println("Kareköklü ifade değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Go Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

Go Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği