Go Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Rastgele Yaratılan Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "time"
)

func main() {
  min := 1
  max := 100
  largest := 0
  smallest := 100
  i := 1

  rand.Seed(time.Now().UnixNano())

  for i <= 10 {
    randomNumber := rand.Intn(max-min+1) + min
    fmt.Println("Yaratilan Rastgele Sayi:", randomNumber)

    if randomNumber > largest {
      largest = randomNumber
    }
    if randomNumber < smallest {
      smallest = randomNumber
    }
    i++
  }

  fmt.Println()
  fmt.Println("En Küçük Sayi:", smallest)
  fmt.Println("En Büyük Sayi:", largest)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...

Go Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği