Go Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Rastgele Yaratılan Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "time"
)

func main() {
  min := 1
  max := 100
  largest := 0
  smallest := 100
  i := 1

  rand.Seed(time.Now().UnixNano())

  for i <= 10 {
    randomNumber := rand.Intn(max-min+1) + min
    fmt.Println("Yaratilan Rastgele Sayi:", randomNumber)

    if randomNumber > largest {
      largest = randomNumber
    }
    if randomNumber < smallest {
      smallest = randomNumber
    }
    i++
  }

  fmt.Println()
  fmt.Println("En Küçük Sayi:", smallest)
  fmt.Println("En Büyük Sayi:", largest)
}



İlginizi Çekebilir

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği