Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Go" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var santigratStr string
  fmt.Println("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ")
  fmt.Scanln(&santigratStr)

  santigrat, err := strconv.Atoi(santigratStr)
  if err != nil {
    fmt.Println("Hata: ", err)
    return
  }

  fahrenheit := (9 * float64(santigrat) / 5) + 32

  fmt.Println("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: ", fahrenheit)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

Go Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Go Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Go Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği