Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Go" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var santigratStr string
  fmt.Println("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ")
  fmt.Scanln(&santigratStr)

  santigrat, err := strconv.Atoi(santigratStr)
  if err != nil {
    fmt.Println("Hata: ", err)
    return
  }

  fahrenheit := (9 * float64(santigrat) / 5) + 32

  fmt.Println("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: ", fahrenheit)
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Go Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği