Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Go" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var santigratStr string
  fmt.Println("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ")
  fmt.Scanln(&santigratStr)

  santigrat, err := strconv.Atoi(santigratStr)
  if err != nil {
    fmt.Println("Hata: ", err)
    return
  }

  fahrenheit := (9 * float64(santigrat) / 5) + 32

  fmt.Println("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: ", fahrenheit)
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Go Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği