Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "bufio"
  "fmt"
  "math"
  "os"
  "strconv"
)

func main() {
  var c int
  var p float64
  fmt.Print("Sayı Adeti Girin: ")
  countStr, _ := bufio.NewReader(os.Stdin).ReadString('\n')
  count, _ := strconv.Atoi(countStr[:len(countStr)-1])
  
  for c < count {
    fmt.Print("Gerçek Sayı Girin: ")
    xStr, _ := bufio.NewReader(os.Stdin).ReadString('\n')
    x, _ := strconv.ParseFloat(xStr[:len(xStr)-1], 64)
    c = c + 1
    p = p * x
  }

  gm := math.Pow(p, 1.0/float64(count))
  fmt.Println("Ortalama: ", gm)
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği