Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "bufio"
  "fmt"
  "math"
  "os"
  "strconv"
)

func main() {
  var c int
  var p float64
  fmt.Print("Sayı Adeti Girin: ")
  countStr, _ := bufio.NewReader(os.Stdin).ReadString('\n')
  count, _ := strconv.Atoi(countStr[:len(countStr)-1])
  
  for c < count {
    fmt.Print("Gerçek Sayı Girin: ")
    xStr, _ := bufio.NewReader(os.Stdin).ReadString('\n')
    x, _ := strconv.ParseFloat(xStr[:len(xStr)-1], 64)
    c = c + 1
    p = p * x
  }

  gm := math.Pow(p, 1.0/float64(count))
  fmt.Println("Ortalama: ", gm)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Go Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma