Go Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

"Go" Programlama dilinde "Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var input string
  fmt.Print("Bir Tamsayı Girin: ")
  fmt.Scanln(&input)
  number, _ := strconv.Atoi(input)
  rev := 0

  for number != 0 {
    digit := number % 10
    rev = (rev * 10) + digit
    number = number / 10
  }

  fmt.Println(rev)
}İlginizi Çekebilir

Go 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Go Bir Stringi Ters Çevirmek

Go 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneğ ...