Go Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

"Go" Programlama dilinde "Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var input string
  fmt.Print("Bir Tamsayı Girin: ")
  fmt.Scanln(&input)
  number, _ := strconv.Atoi(input)
  rev := 0

  for number != 0 {
    digit := number % 10
    rev = (rev * 10) + digit
    number = number / 10
  }

  fmt.Println(rev)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Go Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

Go 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği