Go Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

"Go" Programlama dilinde "Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var input string
  fmt.Print("Bir Tamsayı Girin: ")
  fmt.Scanln(&input)
  number, _ := strconv.Atoi(input)
  rev := 0

  for number != 0 {
    digit := number % 10
    rev = (rev * 10) + digit
    number = number / 10
  }

  fmt.Println(rev)
}İlginizi Çekebilir

Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Go Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Go Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Go Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği