Go Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

"Go" Programlama dilinde "Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  var input string
  fmt.Print("Bir Tamsayı Girin: ")
  fmt.Scanln(&input)
  number, _ := strconv.Atoi(input)
  rev := 0

  for number != 0 {
    digit := number % 10
    rev = (rev * 10) + digit
    number = number / 10
  }

  fmt.Println(rev)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Go Bir Stringi Ters Çevirmek

Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...