Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Go" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func main() {
  var a, b, c int

  fmt.Println("1. kenarı giriniz:")
  fmt.Scanln(&a)

  fmt.Println("2. kenarı giriniz:")
  fmt.Scanln(&b)

  fmt.Println("3. kenarı giriniz:")
  fmt.Scanln(&c)

  if (a+b > c) && (a+c > b) && (b+c > a) {
    s := float64(a+b+c) / 2.0
    area := math.Sqrt(s * (s - float64(a)) * (s - float64(b)) * (s - float64(c)))
    fmt.Println("Üçgenin Alanı:", area)
  } else {
    fmt.Println("Üçgenin Alanı yoktur")
  }
}



İlginizi Çekebilir

Go Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Go 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği