Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Go" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func main() {
  var a, b, c int

  fmt.Println("1. kenarı giriniz:")
  fmt.Scanln(&a)

  fmt.Println("2. kenarı giriniz:")
  fmt.Scanln(&b)

  fmt.Println("3. kenarı giriniz:")
  fmt.Scanln(&c)

  if (a+b > c) && (a+c > b) && (b+c > a) {
    s := float64(a+b+c) / 2.0
    area := math.Sqrt(s * (s - float64(a)) * (s - float64(b)) * (s - float64(c)))
    fmt.Println("Üçgenin Alanı:", area)
  } else {
    fmt.Println("Üçgenin Alanı yoktur")
  }
}İlginizi Çekebilir

Go Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Go Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

Go Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Go Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek