Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "bufio"
  "fmt"
  "math"
  "os"
  "strconv"
  "strings"
)

func main() {
  reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
  fmt.Print("Yarıçap Girin: ")
  radiusStr, _ := reader.ReadString('\n')
  radiusStr = strings.TrimSpace(radiusStr)
  radius, _ := strconv.ParseFloat(radiusStr, 64)

  c := 2 * math.Pi * radius
  area := math.Pi * math.Pow(radius, 2)

  fmt.Printf("Dairenin Çevresi: %f\n", c)
  fmt.Printf("Dairenin Alanı: %f\n", area)
}İlginizi Çekebilir

Go Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Go 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Go Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Go Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek