Go Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Go" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

package main

import (
  "bufio"
  "fmt"
  "math"
  "os"
  "strconv"
  "strings"
)

func main() {
  reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
  fmt.Print("Yarıçap Girin: ")
  radiusStr, _ := reader.ReadString('\n')
  radiusStr = strings.TrimSpace(radiusStr)
  radius, _ := strconv.ParseFloat(radiusStr, 64)

  c := 2 * math.Pi * radius
  area := math.Pi * math.Pow(radius, 2)

  fmt.Printf("Dairenin Çevresi: %f\n", c)
  fmt.Printf("Dairenin Alanı: %f\n", area)
}İlginizi Çekebilir

Go Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Go Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Go Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Go Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Go Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...