IANA Nedir?

IANA, Internet Assigned Numbers Authority nin kısaltmasıdır. Yani "İnternet Atanmış Numaralar Kurumu" anlamına gelir.

ICANN, bir standartlar kuruluşu olan İnternet Tahsisli Numaralar Kurumu'nun (IANA) işletilmesinden sorumludur. İnternetin çalışması için gerekli olan çeşitli dünya çapında özel sayısal sistemlerin koordinasyonundan sorumludurlar. Başlıca sorumlulukları, kök bölge DNS kayıtlarını yönetmeyi, IP adres gruplarını dağıtmayı ve standart İnternet protokollerinin bir dizinini tutmayı içerir.

Bilgisayar ağları, IP adreslerinin dağıtımıyla görevlendirilen merkezi bir otoritenin yokluğunda, İnternet bilgilerinin nasıl kullanılacağını bilemeyebilir. Ancak kullanılabilecek milyonlarca farklı IP adresi olduğu için tek bir kuruluşun birbirinden bağımsız olarak dağıtması mümkün değildir. Bunun yerine IANA, IP adresi gruplarını bölgesel internet kayıtlarına (RIR'ler) dağıtır. Bundan sonra, RIR'ler adresleri Ulusal İnternet Tescil Merkezlerine (NIR- National Internet Registries) ve İnternet Servis Sağlayıcılarına (ISP-Internet Service Providers) dağıtacak ve onlar da adresleri bireysel tüketicilere dağıtacaktır.

İnternet Tahsisli Numaralar Kurumu (IANA), IP adreslerinin gruplandırılmasından ve DNS yapısının en üst seviyesi olan kök bölgenin yönetilmesinden sorumlu kuruluştur. Bunu, üst düzey etki alanlarının (".com", ".biz" veya ".uk" gibi) merkezi bir kaydını tutarak ve her bir üst düzey etki alanının yönetimini ayrı bir tescil ettirene devrederek yapar. Bundan sonra, bu kayıt şirketleri, bu TLD (Top-Level Domain)'leri kullanarak alan adları sunabilir ve tahsis edebilir. Örneğin, ".com" üst düzey alan adı (TLD), Verisign tarafından yönetilebilmesi için Verisign'a devredilirken, ".org" TLD'si, kar amacı gütmeyen Kamu Yararı Siciline (Public Interest Registry) devredilmiştir.

Standart İnternet protokolleri kaydının yönetimi, İnternet Tahsisli Numaralar Kurumu'nun (IANA) üçüncü en önemli sorumluluğudur. MIME türleri, HTML durum kodları, bağlantı noktası numaraları ve dil kısaltmalarının tümü, İnternet'in düzgün çalışması için yazılımların, işletim sistemlerinin ve web sunucularının birleşmesi gereken standartlara örnektir. Hizmet Adı ve Aktarım Protokolü Bağlantı Noktası Numarası Dizini, İnternet Tahsisli Numaralar Kurumu (IANA) tarafından yönetilir. Bunun bir örneği, Güvenli Kabuk (SSH - Secure Shell) protokolü tarafından 22 numaralı bağlantı noktasının kullanılmasıdır. Birbiriyle iletişim kurmak için standart protokolleri kullanan yazılımlar ve web sayfaları, merkezi bir standart protokoller dizinine başvurarak bunu herhangi bir aksama olmadan yapabilir.İlginizi Çekebilir

İnternette Tünelleme (Tunneling) Nedir?

RSS (Zengin Site Özeti) Nedir?

Geniş Alan Bilgi Sunucusu (WAIS) Nedir?

Usenet Nedir?

WHOIS Tam Olarak Nedir?