Java 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Java programlama dili ile 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamını hesaplamak için aşağıdaki kod kullanılabilir.

public static void asalSayiToplam()
{
  int toplam = 0;

  for(int i = 2; i <= 100; i++)
  {
   boolean asal = true;

   for(int j = 2; j < i; j++)
   {
     if(i % j == 0){
      asal = false;
      break;
     }
   }

   if(asal)
   {
     toplam += i;
   }
  }

  System.out.println("1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı: " + toplam);
}

Bu kod bloğu, "asalSayiToplam" adlı fonksiyonu oluşturur. Fonksiyonumuz, "toplam" adlı bir değişken tanımlar ve bu değişkenin başlangıç değerini 0 olarak belirler. Daha sonra, "for" döngüsü yardımıyla, 1'den 100'e kadar olan her bir sayıyı kontrol ederiz.

İkinci bir "for" döngüsü yardımıyla, sayının asal olup olmadığını kontrol ederiz. Eğer sayı asal ise, "toplam" değişkeninde saklarız. Bu işlem, "if(asal)" satırı tarafından gerçekleştirilir.

Son olarak, "System.out.println" fonksiyonu kullanarak, hesaplanan toplam değerini ekrana yazdırırız.İlginizi Çekebilir

Java Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Java Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Java Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Java Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Java Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği