Java 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplamı Örneği

Aşağıda 1'den 100'e kadar olan çift sayıların toplamını hesaplayan örnek kod verilmiştir..

public static void ciftSayiToplam()
{
   int toplam = 0;

   for(int i = 2; i <= 100; i+=2){
      toplam += i;
   }

   System.out.println("1'den 100'e kadar olan çift sayıların toplamı: " + toplam);
}

Bu kod bloğunda, "ciftSayiToplam" adlı bir fonksiyon oluşturulmuştur. Fonksiyonumuz, "toplam" adlı bir değişken tanımlar ve bu değişkenin başlangıç değerini 0 olarak belirler. Daha sonra, "for" döngüsü yardımıyla, sadece çift sayıları toplar ve sonuçlarını "toplam" değişkeninde saklar. Son olarak, "System.out.println" fonksiyonu kullanarak, hesaplanan toplam değeri ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Java Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Java Rastgele Harf Yaratmak

Java Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Java Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Java Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması