Java 1'den 100'e Kadar Sayı Toplamı Örneği

Aşağıdaki kod bloğunda, 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını hesaplayan örnek verilmiştir..

public static void sayiToplam()
{
   int toplam = 0;

   for(int i = 1; i <= 100; i++){
      toplam += i;
   }

   System.out.println("1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: " + toplam);
}

Bu kod bloğu, "sayiToplam" adlı fonksiyonu oluşturmuştur. Fonksiyonumuz, "toplam" adlı bir değişken tanımlar ve bu değişkenin başlangıç değerini 0 olarak belirler. Daha sonra, "for" döngüsü yardımıyla, 1'den 100'e kadar olan sayıları toplar ve sonuçlarını "toplam" değişkeninde saklar.

Son olarak, "System.out.println" fonksiyonu kullanarak, hesaplanan toplam değerini ekrana yazdırırız.İlginizi Çekebilir

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Java Dosyayı Uzantıya Göre Arama

Java Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Java Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Java Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği