Java 1'den 100'e Kadar Sayı Toplamı Örneği

Aşağıdaki kod bloğunda, 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını hesaplayan örnek verilmiştir..

public static void sayiToplam()
{
   int toplam = 0;

   for(int i = 1; i <= 100; i++){
      toplam += i;
   }

   System.out.println("1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: " + toplam);
}

Bu kod bloğu, "sayiToplam" adlı fonksiyonu oluşturmuştur. Fonksiyonumuz, "toplam" adlı bir değişken tanımlar ve bu değişkenin başlangıç değerini 0 olarak belirler. Daha sonra, "for" döngüsü yardımıyla, 1'den 100'e kadar olan sayıları toplar ve sonuçlarını "toplam" değişkeninde saklar.

Son olarak, "System.out.println" fonksiyonu kullanarak, hesaplanan toplam değerini ekrana yazdırırız.İlginizi Çekebilir

Java Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Java Dosyanın İçeriğinin Bir Kısmını Silme

Java Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Java Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Java Bir Diziyi Ters Çevirme