Java 1'den 100'e Kadar Sayı Toplamı Örneği

Aşağıdaki kod bloğunda, 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını hesaplayan örnek verilmiştir..

public static void sayiToplam()
{
   int toplam = 0;

   for(int i = 1; i <= 100; i++){
      toplam += i;
   }

   System.out.println("1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: " + toplam);
}

Bu kod bloğu, "sayiToplam" adlı fonksiyonu oluşturmuştur. Fonksiyonumuz, "toplam" adlı bir değişken tanımlar ve bu değişkenin başlangıç değerini 0 olarak belirler. Daha sonra, "for" döngüsü yardımıyla, 1'den 100'e kadar olan sayıları toplar ve sonuçlarını "toplam" değişkeninde saklar.

Son olarak, "System.out.println" fonksiyonu kullanarak, hesaplanan toplam değerini ekrana yazdırırız.İlginizi Çekebilir

Java Dosyanın Okunması

Java 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Java Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Java Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Java Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...