Java Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner;

class MainClass {
 public static void main(String[] args) {

  System.out.println("Kaç tane sayı gireceksiniz: ");
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int num = Integer.parseInt(sc.nextLine());
  int[] numbers = new int[num];
  int sum=0;
  
  for(int n=0;n<num;n++){
   System.out.println("Sayı giriniz: ");
   int x = Integer.parseInt(sc.nextLine());
   numbers[n] = x;
  }

  for(int i = 0; i < numbers.length; i++) { 
    sum = sum + numbers[i]; 
   } 

  System.out.println("Dizideki tüm elemanların toplamı: " + sum); 
  
 }
}İlginizi Çekebilir

Java 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Java Sinüs Değerini Hesaplama

Java Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Java Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Java Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği