Java Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Java dilinde, bir dizindeki dosyaları sıralamak için örnek kod aşağıda veilmiştir..

import java.io.File;
import java.util.Arrays;

public class DosyaSirala 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  File dosyaDizini = new File(".");
  File[] dosyalar = dosyaDizini.listFiles();
  Arrays.sort(dosyalar, (a, b) -> a.getName().compareTo(b.getName()));

  for (File dosya : dosyalar) {
   System.out.println(dosya.getName());
  }

 }
}

Bu kod, sıralama işlemini Arrays.sort metodu kullanarak yapar. Bu metod, dosyalar dizisindeki her bir eleman için getName metodunu kullanarak dosya adını alır ve compareTo metodu ile karşılaştırır. Dosyalar dizisi, dosya adına göre sıralandıktan sonra, döngü ile her dosyanın adı ekrana yazdırılır.

 • Not: "." parametresi dosyanın bulunduğu dizini ifade eder. Yani File nesnesi, programın bulunduğu dizini temsil etmektedir. Dosyanın bulunduğu dizin nerede ise değiştirilmelidir.


İlginizi Çekebilir

Java Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Java Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Java 1'den 100'e Kadar Sayı Toplamı Örneği

Java 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Java Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek