Java Bir Diziyi Ters Çevirme

Java dilinde bir dizinin ters çevrilmesi, dizinin elemanlarının yerlerinin yer değiştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu işlem, dizinin başındaki elemanların sonuna, sonundaki elemanların ise başına taşınması ile yapılır.

Aşağıdaki kod örneği, bir dizinin ters çevrilmesini göstermektedir..

import java.util.Arrays;

public class Demo
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    int[] dizi = {1, 2, 3, 4, 5};
    System.out.println("Orjinal dizi: " + Arrays.toString(dizi));
    
    int n = dizi.length;
    int temp;

    for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
      temp = dizi[i];
      dizi[i] = dizi[n - i - 1];
      dizi[n - i - 1] = temp;
    }

    System.out.println("Ters çevrilmiş dizi: " + Arrays.toString(dizi));
  }
}

Bu kod örneğinde, dizi isimli bir dizi tanımlanmış ve n değişkeni dizinin boyutunu tutmaktadır. temp değişkeni ise dizinin elemanlarının yerlerinin yer değiştirilmesi sırasında geçici olarak saklanması gereken değerdir.

System.out.println komutları ile orjinal dizi ve ters çevrilmiş dizi ekrana yazdırılır. Arrays.toString metodu, bir diziyi string olarak görüntülememizi sağlar. Dizinin ters çevrilmesi için, for döngüsü kullanılmıştır. İçerisinde, temp değişkeni kullanılarak dizinin her iki ucundaki elemanların yerleri yer değiştirilir. Döngü, dizinin boyutunun yarısı kadar tekrar edilir ve böylece dizinin ters çevrilmesi tamamlanır.İlginizi Çekebilir

Java Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Java Dosyanın Uzantısını Bulma

Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Java Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Java Dosyanın Uzantısını Değiştirme