Java Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Java" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class Program {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> sampleList = Arrays.asList(10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80);

    List<Integer> duplicates = new ArrayList<>();
    sampleList.stream()
         .collect(Collectors.groupingBy(x -> x))
         .forEach((k, v) -> { if (v.size() > 1) duplicates.add(k); });

    System.out.println(String.join(", ", duplicates.stream()
    .map(Object::toString).collect(Collectors.toList())));
  }
}İlginizi Çekebilir

Java Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Java While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Java Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Java Dört İşlem Yapan Örnek