Java Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Java" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class Program {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> sampleList = Arrays.asList(10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80);

    List<Integer> duplicates = new ArrayList<>();
    sampleList.stream()
         .collect(Collectors.groupingBy(x -> x))
         .forEach((k, v) -> { if (v.size() > 1) duplicates.add(k); });

    System.out.println(String.join(", ", duplicates.stream()
    .map(Object::toString).collect(Collectors.toList())));
  }
}İlginizi Çekebilir

Java Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Java Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Java İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Java RAM Bilgilerini Almak

Java Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği