Java Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Java" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class Program {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> sampleList = Arrays.asList(10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80);

    List<Integer> duplicates = new ArrayList<>();
    sampleList.stream()
         .collect(Collectors.groupingBy(x -> x))
         .forEach((k, v) -> { if (v.size() > 1) duplicates.add(k); });

    System.out.println(String.join(", ", duplicates.stream()
    .map(Object::toString).collect(Collectors.toList())));
  }
}İlginizi Çekebilir

Java Dosyanın Adını Değiştirme

Java Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Java 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplamı Örneği

Java 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Java Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği