Java Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Java" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.Scanner;

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  System.out.println("Bir Sayı Girin: ");
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int number = Integer.parseInt(sc.nextLine());
  
  if(number%5==0){
   System.out.println(number+" sayısı 5 in katıdır.");
  }
  else{
   System.out.println(number+" sayısı 5 in katı değildir.");
  }
  
 }
}İlginizi Çekebilir

Java Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Java Şimdiki Zamanı Getirmek

Java Dosyanın Okunması

Java Dosyanın Uzantısını Bulma

Java Dosya Varsa Oluşturmama