Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import java.util.Scanner;

class Main {

 public static void main(String[] args) {

  System.out.println("1 den büyük sayı girin: ");
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int number = Integer.parseInt(sc.nextLine());

  int isprime = 1;

  for(int i=2;i<(number/2);i++){
   if(number%i==0){
    isprime = 0;
    break;
   }
  }
  
  if(isprime==1){
   System.out.println(number+" asal sayıdır.");
  }
  else{
   System.out.println(number+" asal sayı değildir.");
  }
  
 }
}İlginizi Çekebilir

Java Dosyayı Uzantıya Göre Arama

Java Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Java Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Java Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Java Dosya Kopyalama