Java Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Java" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import java.util.Scanner;

class MainClass {
 public static void main(String[] args) {
  
  System.out.println("Bir tamsayı giriniz: ");
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
  int sonuc = faktoriyel(a);
  System.out.println(a + " sayısının faktöriyeli: "+ sonuc);
  
 }

 public static int faktoriyel(int n){
  int f;
  if(n==1)
   f=1;
  else
   f = n * faktoriyel(n-1);
  return f;
 }
}İlginizi Çekebilir

Java Dosyayı Uzantıya Göre Arama

Java Dosyayı Satır Satır Okuma

Java Dört İşlem Yapan Örnek

Java Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Java Bir Stringi Ters Çevirmek