Java Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Java dilinde bir sayının karekökünü hesaplamak için Math sınıfındaki sqrt() metodunu kullanabiliriz. Bu metod, verilen bir sayının karekök değerini verir.

Örnek olarak, bir sayının karekökünü hesaplamak isteyelim ve bu sayı "x" olsun:

public class KarekokHesaplama 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    int x = 64;
    double karekok = Math.sqrt(x);
    System.out.println("x'in karekok degeri: " + karekok);
  }
}

Bu kod, x değişkeninin değerini 64 olarak tanımlar ve daha sonra Math.sqrt(x) ifadesi ile x sayısının karekök değerini hesaplar. Elde edilen sonuç, karekok değişkenine atanır ve son olarak ekrana yazdırılır.

Bu örnekte, Math sınıfı statik bir sınıf olduğu için nesne oluşturmaya gerek kalmadan direkt olarak metodlarına erişebiliriz. Ayrıca, sqrt() metodu double türünde bir değer döndüğü için, karekok değişkeni de double türünde tanımlanmıştır.İlginizi Çekebilir

Java Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Java 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Java Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Java Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirm ...

Java Dosyanın Uzantısını Değiştirme